Utgravingsprosjekt Transportkorridor Vest

Endelig i gang!

20.06.16
Av Redaksjonen
Utsikt mot feltet på Jåsund før avdekking. Hafrsfjord skimtes i bakgrunnen.

Etter en laaang vår har vi endelig kommet i gang på Transportkorridor Vest (TKV). Vi holder nå på nord i traseen, på gården Jåsund, ved innseilingen til Hafrsfjord. Foreløpig har vi avdekket store arealer med ardspor og dyrkingslag. Ardsporene går til dels igjennom et tynt lag med noe kull og skjørbrent stein og det er funnet enkelte biter flint som kan tyde på at laget er fra yngre steinalder. I tillegg er det, i noen av ardsporene, funnet flintavslag som ser ut til å stamme fra flateretusjeringsteknikk.
Vi håper selvsagt også på andre type anlegg som kan knyttes til dyrkingssporene. I mellomtiden nyter vi den flotte utsikten 🙂

Utsnitt av område med ardspor og kulturlag.

Utsnitt av område med ardspor og kulturlag.