Utgravingsprosjekt Transportkorridor Vest

Graver, gulvlag og grophus

15.05.17
Av Redaksjonen
Grønn glassperle fra vikingtiden funnet under avdekking.

Vi er nå omtrent halvveis i avdekkingen av feltene i årets sesong på TKV. Og så langt skuffer det ikke! Under over 1 meter med dyrkingslag har vi funnet godt bevarte gulvlag, mulige grophus samt flere graver. I tillegg er det som vanlig en myriade av stolpehull og ardspor.
Gulvlagene antas å være eldre jernalder basert på at vi har funnet ganske mye keramikk av en det svarte godset vanlig i år 0 til 400 e.Kr. Gravene har en oppbygning som vanligvis forbindes med yngre jernalder, en antagelse som ble bekreftet da vi fant en grønn glassperle under opprensingen!

Et utsnitt av gulvlag med grophus til venstre.

Et utsnitt av gulvlag med et mulig grophus til venstre i foto.


Årets utgraving kommer til å by på mange stratigrafiske utfordringer. I tillegg til at det ligger strukturer i gammelt dyrkingslag er deler av feltet rammet av den «Jærske forbannelsen» – nemlig flygesand. Lagene med romertidsfunn ligger nemlig over et 20 cm tykt flygesandslag som dekket et eldre kulturlag. Så etter den første fasen med undersøkelser må vi på nytt inn med maskin for å avdekke de underliggende lagene.
Profil gjennom kulturlag og flygesandslag. Det øverste laget antas å være fra romersk jernalder.

Profil gjennom kulturlag og flygesandslag. Det øverste laget antas å være fra romersk jernalder.


Skal vi våge å håpe på at vi oppdager enda et sjikt med kompliserte strukturer ? Eller kanskje ikke…..?