Utgravingsprosjekt Tanangerveien

Tidligneolittisk hustuft

22.06.15
Av Redaksjonen
Oversiktsbilde med innmålinger lagt på bildet viser hvor tuften ligger, samt stolpehull og tilhørende aktivitetslag.

Slik nedgravningen fremstod etter avdekking.

Slik nedgravningen fremstod etter avdekking.

Under avdekking av felt 1 kom vi over en større nedgravning som vi i utgangspunktet ikke ville brukt veldig mye tid på. Men etter å ha jobbet litt med den viste innholdet seg og være særdeles spennende.

Det vi er i ferd med å grave frem er en tuftkonstruksjon med tilhørende aktivitetsområder rundt, som i sin helhet er gravd ned i terrenget. Området som er nedgravd ligger i et svakt hellende terreng hvor den bakre delen av nedgravingen er ca. 60-70 cm under bakken. Nedgravingen er orientert mot nord, hvor tuftens bakkant vender mot sør. I og med at denne konstruksjonen i sin tid ble gravd ned i terrenget har den fått ligge godt beskyttet fra moderne jordbruksaktivitet, noe som gjør at vi har muligheten til å fange opp flere konstruksjonselementer og romlig distribusjon enn hva tilfellet ville vært i en nedpløyd tuft. I dette tilfellet har vi vært heldige nok til å få frem en fin avgrensing av selve tuftgrensen, flere stolpehull, i tillegg til avgrensede aktivitetslag.

Deler av den vestlige delen er gravd noe ned, og enkelte steiner kommer til syne

Deler av den vestlige delen er gravd noe ned, og enkelte steiner kommer til syne

Både vestlig og østlig del av tuften  er gravd ned noe

Både vestlig og østlig del av tuften er gravd ned noe

Tuften ligger ca. 8,5 meter over havet, noe som tilsier at den har vært strandbundet i tidsrommet den ser ut til å ha vært aktiv, nemlig i tidligneolitikum (4000-3300 f.Kr). Funnmengden i og rundt tuften er ikke veldig stor ca. 450 (foreløpig), noe som i seg selv er interessant. Materialet er veldig enhetlig med hovedsakelig flint i tillegg til et godt innslag av rhyolitt. A1 og A2 type pilspisser i rhyolitt samt flere sylindriske kjerner i samme materiale gir oss en god pekepinn i forhold til datering til den først delen av yngre steinalder. Enkelte biter med keramikk samt fragmenter av slipt grønnstein passer også godt inn.

Noen av gjenstandsfunnene gjort i tilknytning til tuften.

Noen av gjenstandsfunnene gjort i tilknytning til tuften.

Oversiktsbilde med innmålinger lagt på bildet viser hvor tuften ligger, samt stolpehull og tilhørende aktivitetslag.

Oversiktsbilde med innmålinger lagt på bildet viser hvor tuften ligger, samt stolpehull og tilhørende aktivitetslag.

Det er ikke veldig ofte denne typen konstruksjoner dukker opp i dette området noe som selvfølgelig gjør denne undersøkelsen ekstra spennende. Fokuset er helt klart å fange opp hvordan de forskjellige konstruksjonselementene, gjenstandsfunn og aktivitetslagene forholder seg til hverandre. I tillegg har henter vi kontinuerlig inn rikelig med naturvitenskapelig materiale. En C14 prøve er under behandling og på vei til datering. Forhåpentligvis bekrefter denne vår egen typologiske datering. Resultater av dateringsprøve og videre undersøkelse vil bli formidlet i senere blogginnlegg.