Utgravingsprosjekt Stokkeland bru

Ei båtgrav ved Søgneelva

05.06.19
Båten i ferd med å undersøkes. De hvite plastikknaglene indikerer bevarte klinknagler. Skjoldavtrykket ligger like til høyre for midten i båten.

Under utgravninger på Sebbetåa, like ved Stokkeland bru i Søgne, har Kulturhistorisk museum de siste ukene undersøkt et gravfelt fra jernalderen. Her har man foreløpig avdekket fem fotgrøfter, som markerer hvor gravhauger har ligget i fortida.

Båtgraven slik den fremsto etter fjerning av matjorda.

I midten av en av de største fotgrøftene lå en oval nedgravning, som ved nærmere undersøkelse viste seg å være rester av en båt. Trevirket var råtnet vekk, men mye av båtformen kunne ses som et cirka 6 x 2 m stort, mørkt jordlag. Formen kan minne om de langt større vikingskipene, og  byggeteknikken har vært tilsvarende. Rader med klinknagler, noen fortsatt med treverk rustet fast, lå bevart i jordsmonnet.

Ved helt ideelle lysforhold kunne man også skimte avtrykket etter et skjold midt i båten, i form av en tynn, rund, gulbrun flekk med mange små jernnagler, tilsynelatende uten system. Det var ingen bevart skjoldbule, men to glassperler ble funnet under skjoldavtrykket.

Båten i ferd med å undersøkes. De hvite plastikknaglene indikerer bevarte klinknagler. Skjoldavtrykket ligger like til høyre for midten i båten.

Med skjold følger gjerne våpen i graven, men det var ingen spor etter dette i båtgraven. Et sverd ble derimot funnet under potetplukking i 1991. Mulig stammer også dette fra vikingtid. Det er derfor fristende å se for seg at sverdet i moderne tid ble pløyd opp fra båtgraven før det havnet i potetmaskina.

Det ble ikke funnet levninger i graven, noe som mest trolig skyldes at rester av den døde har råtnet helt vekk i løpet av de 1000 årene den døde har ligget i jorden.  

Båtgraven er nå ferdig undersøkt, men utgravningene på Sebbetåa er bare halvveis, og vil fortsette med utgravning av spor etter bebyggelse og jernfremstilling til begynnelsen av juli.

Båten og skjoldet slik de fremstår som avtrykk etter endt undersøkelse.


Kommentarer


Jon Reinhardt Husvegg
06.06.2019

Hei hva er diameteren på skjold a trykket?

Jo-Simon Frøshaug Stokke
07.06.2019

Cirka 110 cm langt og 75 cm bredt, så skjoldet har vært mer ovalt enn rundt faktisk.

Arild E Berge
07.06.2019

Jeg var læreren som var sammen med en annen lærer og 2 elever og fant dette jernstykket som vi ikke hadde noen anelse om hva var før….

Jo-Simon Frøshaug Stokke
17.06.2019

Artig!

Rob Wills
12.06.2019

Is it normal for human remains to disappear completely? Surely some traces would still be found, or does it depend on the type of soil in which they’re buried?

Jo-Simon Frøshaug Stokke
17.06.2019

It depends on several factors. It is quite common for bones to deteriorate completely in Norway, but we’ve taken soil samples that will hopefully shed some light on the processes at play here.

Jon Reinhardt Husvegg
13.06.2019

Veldig spennenes. Har dere noen dateringer enda (typologiske, perlene?). Så vidt jeg kjenner til er alle skjoldene som ikke er runde fra før viking tid eller kommer inn helt i slutten/ overgangen til middelalder i for av dråpeskjold. Veldig interessant vist man kan relatere sverd funnet til graven. Må også si at 110 cm er et veldig svært skjold (selv om jeg vet at det finnes noen få eksempler av den dimensjonen). Håper vi får høre mer om dette. Gratulerer med det flotte funnet.

Jo-Simon Frøshaug Stokke
17.06.2019

Ingen dateringer av noe slag foreløpig. Gravfeltet er i media blitt omtalt som fra vikingtid, men det må anses som særs tentativt.