Utgravingsprosjekt Sømmevågen

Dateringer fra Sømmevågen

22.04.15
Av Redaksjonen

Allerede tidlig i utgravingen ga gjenstandsmaterialet inntrykk av at bosetningen i Sømmevågen så ut til å være fra seinmesolitikum og tidligneolitikum, og kanskje da særlig til tiden rundt overgangen mellom de to periodene. Dateringen av menneskearmen til 4400 f.Kr. (jf. tidl. blogginnlegg) forsterket dette bildet ytterligere i løpet av sommeren. Det samme har den pågående katalogiseringen av det omfattende gjenstandsmaterialet.

Vi har nå fått resultatene fra den første bolken med innsendte 14C-dateringer fra Sømmevågen. Disse er fra ulike lag og strukturer fra de tre lokalitetene. Dateringene er gjort på skall av hasselnøtt og trekull fra løvtre. Tre av prøvene har gitt dateringer til bronsealder. Disse kommer fra tre forholdvis store kokegroper på lokalitet 7 og 9. De tre kokegropene skilte seg klart ut fra andre groper på lokalitetene, så det er ikke overraskende at de har fått en forholdvis ung datering. De resterende dateringene fra lokalitetene ligger mellom 4600 f.Kr. og 3600 f.Kr., men med en klar konsentrasjon til rundt 4000 f.Kr. Det gjenstår å sende inn en rekke dateringer, bl.a. fra det omfattende beinmaterialet, men resultatene så langt tyder på at inntrykket vi fikk under utgravingen holder stikk.

Denne kokegropa på lokalitet 9 skilte seg ut fra andre groper på lokaliteten både i størrelse og oppbygning. Den er datert til yngre bronsealder

Denne kokegropa på lokalitet 9 skilte seg ut fra andre groper på lokaliteten både i størrelse og oppbygning. Den er datert til yngre bronsealder