Utgravingsprosjekt Sola kirkeruin

Grophus datert til yngre vikingtid

28.10.14
Av Redaksjonen

Som vi var inne på i forrige innlegg om utgravinga ved Sola ruinkirke, krysset vi fingrene for at dateringene fra grophuset skulle havne i sein vikingtid. De to dateringene av bjørk fra det kullholdige bunnlaget ga oss de magiske tallene 980–1035 og 895–1020 e. Kr. Stolpehullet som var i kanten av grophuset kan også være samtidig med grophuset, som et bevart spor etter trekonstruksjon over det djupt nedgravde verkstedhuset.

Korn av bygg og havre fra to andre stolpehull bortenfor grophuset er også datert til overgangen mellom sein vikingtid og tidlig middelalder, en periode der vi har lite kunnskap om den rurale bosettinga i Rogaland. Trekull fra to andre stolpehull tilhørende hus som fortsetter inn under eksisterende parkeringsplass er datert til merovingertid, perioden før vikingtid. Tidfestinga til merovingertid (550–750) er i overensstemmelse med tidligere dateringer i området og bosettingsspor under Sola ruinkirke.

 


Kommentarer


Tor Erik Hansen
28.10.2014

På parkeringsplassen var det to ildsteder som ble undersøkt. De ble datert til AD660-785 og AD890-1020. Det siste stemmer da med dateringen av grophuset. Utgiftene til denne C14 dateringen ble dekket av Sola Historielag.

Se ellers: http://www.solahistorielag.no/cmsmadesim/index.php?page=c-14-datering-av-kvinnegrav

Barbro Dahl
29.10.2014

Takk for lenken til historielagets hjemmeside.
Det er også skrevet en del artikler i tidsskriftet Fra Haug ok Heidni for de som ønsker mer informasjon om ulike undersøkelser i området:
– 1986 nr. 4: «Utgravinga i Sola kyrkjeruin» av Alf Tore
Hommedal
– 1986 nr. 4: «Vikingtidens bosetting på Sola – kan den
finnes ved hjelp av fosfatanalyser?» av Mari Høgestøl og
Sverre Bakkevig
– 1994 nr. 2: «På sporet etter merovingartida på Sola» av
Alf Tore Hommedal
– 2001 nr. 4: «To hus og ein heil haug med keramikk» av
Birgit Tansøy

Raymond Sauvage
29.10.2014

Flott datering Barbro! Fikk nylig dateringer fra grophuset og gårdstunet vi gravde på Viklem på Ørlandet i mai, det ble også Vikingtid – tidlig MA. Veldig bra at vi begynner å få noen grophus fra vikingtid nå.

Barbro Dahl
29.10.2014

Veldig stilig å få noen parallelle anlegg spredt rundt i Norge:)

Håkan Petersson
29.10.2014

Forvaltningsarkeologi… Det er forskning det…