Utgravingsprosjekt Rv. 555 Sotrasambandet

Mer enn bare 3D-bilder

29.06.17

Fotogrammetri er en prosess som benytter en sekvens av bilder til å lage en 3D-modell av et ønsket objekt. Når man knytter bildesekvensen til geografiske punkt vil fotogrammetrien lage en 3D-modell som er en nøyaktig fremstilling av et objekt, både visuelt og metrisk.

Fotogrammetri har den seneste tiden blitt et viktig hjelpemiddel innenfor arkeologien. Der andre dokumentasjonsmetoder begrenses av tekst og todimensjonale fremstillinger (tegninger, fotografi o.l.), gir fotogrammetri muligheten til å dokumentere objekter tredimensjonalt. Fotogrammetri er i tillegg svært tidsbesparende i forhold til tradisjonelle dokumentasjonsmetoder som f.eks. en håndtegnet plantegning.

Når vi foretar arkeologiske utgravninger «ødelegger» vi samtidig kulturminnet. Det er utelukkende gjennom grundig og gjennomgående dokumentasjon man vil kunne gjenskape og rekonstruere kulturminnet etter at den arkeologiske undersøkelsen er avsluttet. Dette er hovedårsaken til at vi har besluttet å bruke fotogrammetri så mye som mulig på Sotrasambandet.

Fotogrammetri har mange viktige bruksområder. I felt kan fotogrammetrien enkelt gi oss et tilbakeblikk til tidligere faser av utgravingen, og metoden kan dermed benyttes for å legge strategier for videre graving. Selv om man har fjernet objekter fra felt, vil man enkelt kunne gjenskape situasjonen før objektene ble fjernet. Det viktigste vi bruker fotogrammetrien til er å sikre tradisjonell informasjon i form av fotografier, tegninger osv., gjøre innmålinger (rom, volum, størrelser, etc.) og generere nye typer data som 3D-tegninger, tidsmessige rekonstruksjoner i 3D o.l.

Vårt mål ved Sotrasambandet er å bruke fotogrammetri «aktivt». Hvert feltlag har ansvar for innsamling av data på deres respektive felt. Det er satt ut geografiske referansepunkt på alle aktuelle områder som deretter fotograferes i sekvenser. Disse bildene brukes deretter til å produsere 3D-modeller som umiddelbart genereres gjennom fotogrammetrisk programvare. 3D-modellene blir brukt i felt, enten i 3D-format, eller i 2D-format alt etter hva som er nødvendig.

3D-modellene vi produserer fortløpende påvirker den pågående utgravingen, og er i tillegg dokumentasjon som kan brukes i ettertid. Denne formen for dokumentasjon inneholder ikke tolkninger på samme måte som en tegning gjort i felt. Dermed kan 3D-modellene brukes til etterprøving fra andre, og til å utvikle ulike tolkninger av kulturminnet. Disse modellene gir oss også muligheten til å dele våre funn og observasjonen i forbindelse med populærvitenskapelig formidling.

Justin fotograferer et fiskesøkke for 3D-modell


Kommentarer


Matias
18.09.2018

Spennende å lese om hvordan fotogrammetri i større grad brukes i alle mulige bransjer og fagfelt. Jeg jobber i et 3D-firma som leverer 3D-tegninger av prosjekterte boliger, noe som betyr at det for selve boligene er vanskelig å implementere akkurat denne teknologien – men vi ser jo at det er nyttig når det kommer til andre aspekter i visualiseringen, som for eksempel ved mennesker og omgivelser. Vi skriver blant annet litt om ny 3D-teknologi på vår firmablogg. https://www.sigssoft3d.io/3d-tegninger/