Utgravingsprosjekt Ørland kampflybase

Ørland Kampflybase: Langhus med flotte ildsteder og fine keramikkfunn fra yngre romertid/folkevandringstid!

21.09.15
Av Redaksjonen
Godt bevart leirkar fra grop inne på gårdstunet. Foto: Aina Heen-Pettersen, NTNU Vitenskapsmuseet

I et tidligere blogginnlegg fortalte vi om et spennende funn av et gårdstun fra folkevandringstid som er avdekket her på Ørlandet. Selve gårdskomplekset består av tre bygninger som danner et u-formet tun. De to største langhusene som måler henholdsvis 40m og 30m, er plassert parallelt med hverandre med en mindre økonomibygning liggende på tvers av langhusene. Et av ildstedene i det største langhuset er blitt datert til ca. 400-550 e.kr (folkevandringstid), og vi antar at også de andre bygningene kan plasseres til samme tidsperiode.

40m langt langhus med ildsteder langs midtaksen. Foto: Aina Heen-Pettersen

40m langt langhus med ildsteder langs midtaksen. Foto: Aina Heen-Pettersen, NTNU Vitenskapsmuseet


Den siste måneden har vi konsentrert oss om å undersøke disse bygningene, spesielt det største langhuset som har pekt seg ut med flest gjenstandsfunn. I stolpehullene har vi funnet store mengder med fiske og dyrebein, fiskekrok, nagler, en bryne samt skår av keramikk som stammer fra flere ulike leirkar. Langs midtaksen på denne bygningen ligger det flere store, flotte ildsteder på rekke. Et av ildstedene har bevarte kantsteiner samt en indre steinring som sannsynligvis er rester av selve ovnskonstruksjonen. Her har vi funnet dyrebein og skår av kokekar som stammer fra matlaging. Vi har så langt undersøkt ca. halvparten av ildstedene i huset, så dette arbeidet fortsetter vi med denne uken.

Ildsted med kantsteiner og en indre steinring. Foto: Aina Heen-Pettersen

Ildsted med kantsteiner og en indre steinring. Foto: Aina Heen-Pettersen, NTNU Vitenskapsmuseet

De flotteste keramikkfunnene fra feltet kommer imidlertid ikke fra langhusene, men fra en liten grop midt på tunområdet hvor det ble funnet skår fra to ulike keramikkrukker/kar. Den minste krukken er rikt dekorert, men har sannsynligvis vært knust før den ble kastet i gropen. En større, udekorert keramikkrukke var heldigvis langt bedre bevart. Den nedre delen av dette karet var fremdeles helt da det ble funnet, og vi fikk derfor tatt opp det opp i et preparat som skal nærmere undersøkes inne på laboratoriet på Vitenskapsmuseet. Kanskje inneholder krukken rester av  et måltid som ble laget for over 1500 år siden?

Godt bevart keramikkar fra grop. Foto: Aina Heen-Pettersen

Godt bevart keramikkar fra grop. Foto: Aina Heen-Pettersen, NTNU Vitenskapsmuseet

Dekorert keramikk fra grop. Foto: Aina Heen-Pettersen

Dekorert keramikk fra grop. Foto: Aina Heen-Pettersen, NTNU Vitenskapsmuseet


Kommentarer


Hans Petter Meland
22.09.2015

Bra med gode bilder, det gjør det hele mer forståelig for menigmann. Jeg ønsker å få disse rapportene direkte.

Tove Eivindsen
22.09.2015

Takk for det! Feltarkeologene har gjort seg flid med bildene herfra, så det var hyggelig å høre. Den endelige rapporten fra prosjektet blir trolig klar i løpet av 2017. Da blir den tilgjengelig digitalt på NTNU Vitenskapsmuseets hjemmesider.

Vennlig hilsen Ingrid Ystgaard

Oddbjørn Jensen
22.09.2015

Dette var virkelig spennende. Kan jeg få rapportene i forbindelse med utgravningene som e-post??? – etter hvert som de skrives.

Tove Eivindsen
23.09.2015

Hei!

Du kan abonnere på nye innlegg via epost, da får du alle oppdateringene fra Norark. Påmelding er nederst til høyre på forsiden.

Hvis du bare vil følge Ørland-oppdateringer har vi dessverre ingen epost-tjeneste for det. Men du kan bruke rss/levende bokmerke hvis du har «leser» til slikt: https://norark.no/sted/orland-kampflybase/feed

En kan også følge Norark på facebook: https://www.facebook.com/norskarkeologi

Mvh
Tove E., redaktør.