Utgravingsprosjekt Ørland kampflybase

Eksperter i team

31.08.16
Av Redaksjonen

Ved utgravningene på Ørland kampflybase har vi gjort mange spennende og flotte funn. Flere av disse er nå å se i en nyåpnet utstilling på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Gjenstandsfunnene fra utgravningen, gir oss et unikt innblikk i jernalder-folkets liv på Ørlandet, og er uvurderlige for oss arkeologer.

Men det er ikke bare gjenstandene i jorda som forteller oss historien om fortidens ørlendinger. Selve jordsmonnet er i seg selv en viktig kilde til informasjon. Her finnes det planterester, insekter, pollen, skjell, dyrebein og fosfater, som vi kan studere. Alle disse forteller en liten del av historien. De er viktige brikker i et puslespill, og jo flere brikker vi har, jo mer fullstendig blir bildet.

Ved utgravningene på Ørland kampflybase benytter vi oss derfor av så mange forskjellige metoder som vi kan. Vi tar ulike typer jordprøver fra forskjellige typer arkeologiske spor, og sender så disse prøvene til eksperter, som analyserer dem for oss. Den informasjonen vi får tilbake, er helt uvurderlige for vårt arbeid. Det lar oss plassere det kulturhistoriske materialet vi graver frem inn i en naturhistorisk ramme, som vi ellers ikke ville kunnet se kun med arkeologiske metoder.

Med så mange "puslespillbrikker" som vi har på ørlandprosjektet, kan det være en utfordring å få alle brikkene på rett plass. Vi inviterte derfor alle våre eksperter til å møtes i en "workshop" her på Ørlandet.  Målet med workshopen var å la ekspertene få presentere sine resultater for oss, og hverandre, og skape en arena for diskusjon, i felleskap, og på tvers av alle de ulike fagområdene.

Våre samarbeidspartnere inkluderer biologer, botanikere, zoologer, osteologer geologer og kjemikere, fra ulike forskningsinstitusjoner i inn og utland. Felles for dem alle er at de har en spesiell interesse for naturhistorie, og til vår store glede; arkeologi. Dette ble derfor et svært lærerikt møte for alle involverte, og vi så fort nytten av å legge puslespill sammen.

Nå begynner vi å nærme oss slutten på årets feltsesong, men vi har fortsatt mye arbeid igjen før puslespillet er lagt. Mange prøver er fortsatt inne til analyse, og flere vil bli samlet inn i løpet av den siste måneden med utgravning. Alle resultatene fra to sesonger med utgravning skal sammenstilles, og tolkes, før vi kan presentere et ferdig resultat. Det er en stor jobb vi har foran oss, men med resultatene fra workshopen friskt i minne er det ingen tvil om at dette kommer til å bli svært spennende arbeid.

 

Johan Linderholm fra Universitetet i Umeå, presenterer analyseresultatene fra fjorårets makrofossilprøver. Foto: Magnar M. Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

 

 

Arkeolog Syver Smukkestad viser deltagerne kjølekontaineren hvor vi oppbevarer det meste av prøvematerialet fra utgravningen. Foto: Magnar M. Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

 

 

Prosjektleder Ingrid Ystgaard, geleider deltagerne ut på utgravningsfeltet. Foto: Magnar M Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.

 

 

Arkeolog Philip Wood, diskuterer strategi for innsamling av pollenprøver, med botaniker Kari Loe Hjelle fra Universitetet i Bergen. Foto: Magnar M. Gran, NTNU Vitenskapsmuseet

 

 

Prosjektstabben og alle ekspertene samlet på fergekaia på Brekstad etter en vel overstått workshop. Foto: Magnar M. Gran, NTNU Vitenskapsmuseet.