Utgravingsprosjekt Ølbergveien

En steinalderboplass på Ølberg

01.07.15
Av Redaksjonen
Feltet etter avdekking med gravemaskin. Foto: Rolf Bade.

I sommer graver arkeologer fra arkeologisk museum i Stavanger ut en steinalderboplass på Ølberg i Sola kommune. Feltet ligger i en skog, ca 9 meter over havet. Tatt i betraktning havnivået i steinalderen var boplassen strandbunden. Den ligger i et område hvor mange av de største steinalderboplassene på Jæren er lokalisert. De såkalte Flintmarkene ved Sola-sanden var en stor boplass som lå mellom gårdskiftet Ølberg, Rege og Sola. I fjor grov museet ut en annen boplass i nærheten av flyplassen, på Sømme. Det rikholdige beinmaterialet vi fant der var intet mindre enn unikt. Så spenningen var stor da vi satte i gang i midten mai.

Så langt har vi påvist minst to ulike bosetningsfaser. Under avdekkingen av feltet kom vi ned på et torvlag som lå under et relativt tykt lag med flygesand. Torvlaget indikerer at det her en gang var myr eller våtmarksområde. Under dette torvlaget fant vi et grålig sandlag som inneholdt mye flint. Av diagnostisk materiale kan nevnes tverrpiler, eneggede pilspisser og koniske kjerner. Dette indikerer at det kan dreie seg om en sen-mesolittisk boplass. Spørsmålet er om laget representerer en boplassflate som på et senere tidspunkt ble våtmarksområde og etterhvert forseglet av torv, eller om det kanskje var en utkastsone eller mødding fra en nærliggende boplass. Vi finner trekull og skjørbrent stein i laget, og håper på å finne strukturer som kokegroper og ildsteder, men disse kan ha blitt vasket ut på et senere tidspunkt. Laget ligger nemlig tett opp til en strandvoll som går gjennom feltet. Nå for tiden er det relasjonen mellom strandvollen og boplasslaget vi undersøker.

Det andre kulturlaget er lokalisert under strandvollen og representerer en eldre bosetningsfase. Kulturlaget er relativt tykt og har en mørkere og fetere konsistens. Vi har ikke begynt å grave i det, men det virker å være funnrikt. Det bærer også preg av å være mindre utvasket, så kanskje er sjansen for å finne strukturer, ja og til og med organisk materiale, høyere her.

Så vi på Ølberg har en spennende sommer foran oss. To be continued!

Deltakere: Rolf Bade, Charlotte Eikeset Mundal og Oliver Sørskog.

carlotte

Charlotte Eikeset Mundal undersøker kulturlaget under strandvollen. Foto: Oliver Sørskog.

redskap

Utvalgte funn fra utgravningen. Fra venstre: konisk kjerne, tverrpil, tangespiss og enegget pilspiss. Foto: Oliver Sørskog.