Utgravingsprosjekt Mjølfjell skytefelt

På jakt etter steinalderjegerne i Mjølsfjella

27.08.21
William Dack (venstre) og Morten Ramstad (høyre) graver de første rutene rundt steinblokken på steinalderlokaliteten i Rjoandalen.

De siste to ukene har arkeologene fra Fornminneseksjonen, Universitetet i Bergen undersøkt to lokaliteter over tregrensa i Mjølfjellsområdet på Voss. Lokalitetene befinner seg innenfor forsvarets skyte- og øvingsfelt, noe som setter sterkt preg på landskapet i form av svimerker fra sprengte eksplosiver, styrefinner fra granater og kuler av de fleste kaliber. Området var heldigvis gjennomgått av forsvaret og klarert før ankomst.

Til den første lokaliteten i Såtedalen (ca. 1000 moh.) ble vi flydd inn med helikopter. Ved landingen ble møtt med sidelengs styrtregn. Været endret seg heldigvis idet vi grep spaden fatt neste dag. Her var det registrert en koksteinslokalitet ved en innsjø. Etter grundige undersøkelser viste det seg dessverre at lokaliteten måtte avskrives.

Vi tok deretter fatt på den andre lokaliteten som lå på en øy i elvedeltaet i Rjoandalen (770 moh.).  Blant kuler og detonerte eksplosiver lå en liten vegetasjonsåpning. Sentralt her var det ei steinblokk, og rundt denne var det registrert steinaldermateriale synlig i dagen i form av kvarts, kvartsitt og bergkrystall.

Ruter ble satt opp og vi gravde oss ned til bergflaten rundt steinen. Med noen få kvartsavslag i funnposene etter de første graverutene valgte vi å søke ly for regnet med en kaffekopp i gapahuken vår foran feltet. Ei regnbue dukket opp fra der vi satt under ly og pekte på steinblokka. Vi tok det som et tegn og tok fatt på arbeidet igjen. Kort tid etter dukket det opp et klassisk eksemplar av en flott skraper i finkorna hvit kvartsitt med steil retusj.

Funnet bekrefter vår antagelse om at lokaliteten trolig er avsatt som følge av et kort opphold fra jegere i steinalderen. Det å finne urørte spor av slike korte episoder fra fortiden er som å lete etter den berømmelige nåla i høystakken i et fjellandskap som dette. Kanskje jegerne hadde pause ved steinen for å fikse noen redskap, eller speidet de etter reinsdyr siden det er et vidt utsyn over fjelldalen under? Alternativt, stoppet de på denne lille tørre flaten ved bekken for å partere dagens fangst før de tok beina fatt videre nedover dalen?

Vi håper at flere funn neste uke kan hjelpe oss med nærmere kronologisk avgrensing av lokaliteten og aktivitetene som har foregått her. Tidligere er lignede kortidslokaliteter registrert i fjellheimen noen kilometer lengre mot øst-nordøst i forbindelse med arkeologiske registreringer i Flåms- og Underalsvassdraget i 1982. I tillegg har vi materialet fra de nylig oppdagede kvartsittbrudda på Fessanuten i Mjølfjell, https://norark.no/prosjekter/fessanuten/en-fjelltur-som-endte-med-brudd/. Vi ser derfor fram til å sette oss ned å sammenligne materialet fra disse lokalitetene. Utvilsomt vil resultatene frambringe ny og viktig informasjon ikke bare om steinalderen i Vossafjella, men også mer generelt om reinfangst, lokalitetsvariasjon og forbindelseslinjer i steinalderen.