Utgravingsprosjekt Menes-Vik-Lærgreid

Treskipet langhus og avfall

11.06.17
Av Redaksjonen

Det har gått 7 uker siden vi returnerte til Eidfjord og utgravningen på Lægreid. I løpet av disse ukene har vi undersøkt den østlige delen av utgravningsfeltet. Området ved Klokkerbakken har også blitt undersøkt. Vi har hatt mye flott besøk i felt, blant annet har 3. klasse ved Lægreid skole, sammen med 3. og 4. klasse ved Ulvik skole vært på besøk.

Det har vært to funn som har skilt seg ut i år. Det ene er et 42m treskipet langhus fra perioden rundt år 200 e.Kr. (romertid). I motsetning til husene fra 2016 er dette komplett med alle vegg- og takbærende stolper. Langhusets vegger er sammensatt av to forskjellige konstruksjonselementer, hvor den nordlige kortsiden er bygget på en syllstokk, og hvor østlige, vestlige og sørlige deler er bygget med grunnlag i nedgravde stokker. Det er forholdsvis langt mellom de takbærende stolpene, noe som gjør at veggkonstruksjonen holder mye av takets vekt. Dette finner vi igjen i veggkonstruksjonen hvor avstanden mellom stolpene er på ca. 1.2m. Huset har en indre boflate på rett over 280 kvm, og det er tydelige spor etter rominndelinger. Sør i huset finer vi en av disse rominndelingene og den ser ut til å skille et produksjonsanlegg fra den resterende boligdelen. Det som også skiller dette langhsuet fra bolighuset i 2016 er at det ikke inneholder noen fjøs/stall del. Mest sannsynlig ligger en slik konstruksjon øst for feltet, eller under det området som fremdeles gjenstår å avdekkes. 

 Treskipet langhus fra romertid

Det andre funnet som skiller seg ut er et 90 kvm stort avfallslag i nordøstlig del av feltet. Laget inneholder brente og ubrente bein, dyretenner, flere jernfragment og keramikk, og ligger i en naturlig forsenkning i terrenget som er grunnen til at det fremdeles er bevart.  Foreløpig datering er satt til middelalder på grunnlag av keramikkfunnene, men det er ikke utelukket at den nedre delen av laget er eldre.

Avfallslaget ligger i en naturlig forsenkning i nordøstlig del av feltet.

Som nevnt har vi fremdeles et område som skal avdekkes (300 kvm), og noen områder som fremdeles blir undersøkt. Slik ser det ut til å bli noen spennende uker vi går i møte på Lægreid.