Utgravingsprosjekt Jåttå, Stavanger

Gravende skoleelever

14.06.19
Elever graver kokegroper

Denne uka har tre klasser på fjerde trinnet ved Jåtten skole deltatt i utgravinga på Jåttå. I forkant har skolen hatt besøk av museets skoletjeneste som har gitt dem informasjon om arkeologisk feltarbeid. Elevene har også øvd seg litt på arkeologiske ord på engelsk siden det internasjonale feltmannskapet på Jåttå bød på gode muligheter til å få praktisert litt engelsk. Og nok en gang viste det seg å være stor rift om deltakelse i de engelskspråklige gruppene.

Ellen fra skoletjenesten, fotograf fra Stavanger Aftenblad, gravende elever og arkeologer

Ellen fra skoletjenesten, fotograf fra Stavanger Aftenblad, gravende elever og arkeologer


Etter en kort innledning om utgravinga på Jåttå, hvor det er påvist spor etter langhus, røyser, koksteinslag og kokegroper, var det endelig klart for å komme i gang med elevenes utgraving. Et stort antall kokegroper ligger samlet på det ene feltet sørøst i planområdet. To og to elever gravde ei kokegrop hver sammen med en arkeolog. Kokegropene ses som store, sirkulære nedgravinger i undergrunnen fylt med kull og stein oppsprukket av høy varme. Kokegroper kan betraktes som fortidas steikeovner, ideelle for utendørs tilberedning av mat til et større antall mennesker. Før det foreligger dateringer fra trekullet i gropene, er det vanskelig å anslå over hvor lang tid kokegropene har blitt anlagt. Det kan tenkes at gropene viser til et samlingssted som folk har returnert til over lang tid. Alternativt kan de mange gropene vare anlagt i løpet av et kortere tidsrom, noe som i så tilfelle indikerer at svært mange mennesker kan ha vært samlet her samtidig.
Kokegrop med funn

Kokegrop med funn

Elever med kull fra kokegro

Elever med kull fra kokegro


I tillegg til Jåtten skoles deltakelse i utgravinga, har elever ved Auglend skole fått omvisning i felt på tegnspråk. Ved at deltakere i feltarbeidet snakker tegnspråk, har vi unike muligheter til å gi et godt formidlingstilbud til ei ny gruppe skoleelever.
Charlotte formidler på tegnspråk

Charlotte formidler på tegnspråk

Charlotte formidler og Ester graver

Charlotte formidler og Ester graver


19. juni feirer Arkeologisk Museum at vi har vært universitetsmuseum i 10 år. Elevene som la ned en stor arbeidsinnsats i feltarbeidet er invitert inn til museet for å delta i feiringa og få innblikk i det videre arbeidet med funnene fra utgravinga.