Utgravingsprosjekt Intercity Espa – Sørli

Fisk med lang holdbarhet?

27.06.17

Fisk har vanligvis kort holdbarhet og går fort over datostemplingen. Ved utgravningene som pågår ved Tangen kan vi ha funnet et par fisker som gikk over dato for flere tusen år siden. 

I forbindelse med at Bane Nor utbedrer Intercitystrekningen gjennom Tangen i Stange kommune i Hedmark, berører den nye traseen ei myr hvor registreringen viste at det sto spissede stokker fra bronsealderen. Hva disse kan ha representert var vi veldig usikre på. En av teoriene i forkant var at dette kunne være ei offermyr, som det fins flere av i Stange, en annen var at stokkene var en del av et fiskeanlegg. Vi har nå holdt på noen uker, og det ser i alle fall ut til at det har vært fisket der. Kanskje finnes det også spor av noe mer?

I dag er det knapt noe igjen av Brenntjernet. Etter at bekken ble lagt i rør og vannstanden senket en gang i forrige århundre, så skrumpet restene av tjernet gradvis til ei våtmyr. Randområdene ble til åker, og under graving av dreneringsgrøfter i 1964, ble det funnet en stokkebåt. Eldre folk som er oppvokst på stedet kan ikke huske at tjernet har huset annen fisk enn karuss, men det at man har hatt båt i det lille tjernet, kan vel tyde på at det har foregått fiske der av noe omfang. I forhistorisk tid kan vannet å vært over 800 meter på det lengste og over 100 meter bredt. I mudderlaget på bunnen har vi nå funnet rester etter to store fisker. De lange, spisse tennene antyder at det kan ha vært gjedde, men dette skal vi få avklart sikkert etter hvert.

Bevaringsforholdene for både tre og bein er spektakulært gode ved Brenntjernet, og vi kan studere øksehoggene på stolpene og finnene til fisken i detalj. Disse bevaringsforholdene samsvarer med det som er funnet i andre myrer på Hedmarken, hvor det er gjort offerfunn av menneskelevninger. Den relativt nøytrale PH-verdien i disse myrene gjør at skjelettdeler bevares bra, mens kjøtt og hud fortæres, i motsetning til de surere myrene i Danmark for eksempel, hvor huden til moselikene nærmest blir garvet mens skjelettet forsvinner.

Fisketann

Vi har enda mye igjen av utgravningene, men foreløpig så har vi funnet 50 spissede stolper som er satt ned i myr og leire. Utgjør de fundamentene til ei brygge, eller er de en del av et fiskeanlegg av et eller annet slag?

Og vil vi finne spor etter ofringer i myra? Følg med, følg med…