Utgravingsprosjekt Hellvik skole

Formidling av skada kulturminner ved Hellvik skole

16.09.14
Av Redaksjonen
Fint med mange hjelpere i fjerning av torv.

Skolen på Hellvik i Eigersund kommune er anlagt like ved et kulturminnefelt bestående av fire gravrøyser og ei hustuft. Da kommunen satte i gang med opparbeiding av lekearealet i kanten av skolegården, kom de til å skade noen av de automatisk freda kulturminnene. Kommunen ble pålagt å bekoste sikring og tilbakeføring av hustufta og gravrøysa like ved. Hustufta var før skadene synlig som to lave, parallelle voller av stein, mens gravrøysa var registrert som lav og avlang anlagt i 90 graders vinkel ut fra ene langveggen i tufta. Kulturminnene antas å være fra eldre jernalder, fra perioden 200–550 e.Kr.

For å kunne sikre et langsiktig vern av kulturminner inneklemt mellom skole og boligbebyggelse har vi valgt å legge opp til omfattende formidling under undersøkelsen. Lokaliseringa til en skolegård medfører at klasseromsundervisning kan flyttes ut i friluft og konkretiseres ved at elevene deltar i det arkeologiske sikringsarbeidet. Målsettinga er at elevene gjennom deltakelsen både får økt kunnskap og eierforhold til kulturminnene.

I forrige uke deltok museets skoletjeneste i felt slik at vi kunne tilby et opplegg der alle klassetrinn tok del i prosjektet. 1.-9. klassetrinn fikk undervisning i arkeologi og deltok i framrensing av hustufta, mens enkelte skoletrinn også fikk prøve seg som keramikere. 10. klasse har hatt en egen tilnærming til prosjektet ved at de intervjuer deltakerne og legger informasjonen ut på skolens hjemmesider. 7. klasse vil få et spesielt ansvar for å utforme informasjonsskilt som kan settes opp ved kulturminnene. Det er søkt om midler fra Norsk Kulturarv til skolens deltakelse i prosjektet og skiltinga. Dalane Folkemuseum er som nærmeste museum en naturlig samarbeidspartner i formidlingsprosjektet. Skoleelevenes deltakelse i å redde sine kulturminner er dekket av lokalavisen Dalane Tidene 10.09. og i radio av NRK Rogaland 15.09.


Kommentarer


Rune Pedersen
18.09.2014

Ser det har sneket seg inn en feil lenke i artikkelen. Dere kan lese nyhetsartiklene som 9. trinn lager (samt andre artikler) på denne adressen: hellvik.eigersundskolen.no.

admin
19.09.2014

Tusen takk! Fiksa nå.