Utgravingsprosjekt Gamnes

Oppstart på Gamnes

07.08.15
Av Redaksjonen
Utsyn fra eldre steinalder-lokaliteten ned mot gammetufta og leiren

I forbindelse med områderegulering til oljeomlastingsterminal skal to lokaliteter  på Gamnes vest for Kirkenes undersøkes i løpet av 5 uker i august og september. En gammetuft av uviss alder og en lokalitet fra eldre steinalder skal graves ut.

Gammetufta ligger på en smal tange som går ut til selve Gamneset. Kanskje har bosettinga som tufta representerer gitt navn til området? Tufta er rund, ca. 6 m i diameter og med en tydelig forsekning i midten. Høyst sannsynlig har dette vært en torvgamme med tykke vegger og tak av torv. Den er godt overgrodd med lyng, og kan være alt fra 100-500 år gammel.

Den eldre lokaliteten ligger på en «sadel» omtrent 50 meter over havet. Plassen ble trolig valgt fordi man her har godt utsyn og gode lendingsforhold med båt både mot nord og sør. På vegetasjonsfrie områder kan man se tusenvis av avslag av kvarts og dolomitt/chert, som ser ut til å samle seg i flere tydelige sirkulære konsentrasjoner med diameter 5-6 m. Vi kunne observere flekker og tangespisser blant avslagene. Teknologi, råstoff og beliggenhet peker mot datering til tidlig eldre steinalder, trolig til tida rundt 9000-9500 f.Kr.

Helgen 1.-2. august var prosjektledelsen ved Anja Roth Niemi, Janne Oppvang og Erik Kjellman på plass på Gamnes for å frakte ut utstyr, etablere leir og planlegge utgravingsforløpet. Det går ikke vei til stedet, og all transport skjer med båt. For at utgravinga skal kunne gjennomføres så smidig som mulig, og feltpersonalets komfort og sikkerhet ivaretas, er det mye logistikk og utstyr involvert. Reisagamme med stoler og bord, multifuel-ovn, propanbluss, utstyrslavvoer og til og med en «do-lavvo» er satt opp på stedet.

Vi fikk en fin helg i telt ute på naturskjønne Gamnes, og nå ser vi fram til å avdekke hemmelighetene som venter på oss under torva de neste ukene.