Utgravingsprosjekt Fossanmoen

Den fine kombinasjonen av hus og graver

16.05.17
På kanten av masseuttaket

På kanten av masseuttaket

På kanten av masseuttaket


Ved årets utgraving skal to av de store røysene som ligger på rekke oppå den store konsentrasjonen av hus på Fossanmoen undersøkes. Den sørligste røysa framsto som ganske forstyrret og ujevn på overflata, men etter fjerning av moderne rydningsrøys, jordhauger, gamle siloballer og gjerde vokste røysa seg fram som finere og bedre bevart for hver en kvadratmeter som ble avtorvet. Det ble ikke funnet spor etter hus i umiddelbar nærhet til røysa, men noe lenger vest ble restene av ei røys som ikke var synlig på markoverflata avdekket. Gravinga av den store røysa er nå i gang, og ut mot kanten av anlegget har det allerede dukket opp et stort, dekorert spannforma skår som trolig kan tidfestes til tida rundt 500 e.Kr. Vi er veldig spent på om resten av karet vil dukke opp ved videre graving og om funnet kan knyttes til en begravelse anlagt ut mot røysas fot.
Røys 1 avdekket

Røys 1 avdekket

Det spannforma skåret funnet i røys 1 er samtidig med mange av bygningene som er kjent fra området da bosettinga på moen når et høydepunkt mot slutten av eldre jernalder, rundt 200-550 e.Kr. I tillegg til de mange husene som ble kartlagt under forskningsprosjektet på 80-tallet, er det allerede avdekket en ny, mindre bygning like øst for den andre store røysa som skal graves. På vestsida av denne røysa ligger det hus som er delvis dekket av gravrøysa og som det vil bli svært spennende å se fortsettelsen av når vi kommer til bunns i røysa.

Røys 2 og omgivende hus

Røys 2 og omgivende hus


Kommentarer


Kai
19.05.2017

Meget spennende lokasjon! Gleder meg til flere innlegg herfra 🙂
Hils så meget til Kristine.