Utgravingsprosjekt Eldrevatnet

“Business as usual” ved Eldrevatnet.

07.10.14
Av Redaksjonen

Sikringsgravingen ved Eldrevatn er nå avsluttet. Tilfeldigheter gjorde at vi også fikk mulighet til å gjøre en rask undersøkelse i sentrum av lokaliteten. Denne ligger til vanlig under vann, og var følgelig kraftig utvasket. Vi fikk dermed en unik mulighet til å se hvordan det går med steinalderboplasser som ligger i nedre del av reguleringssonen i slike fjellvann. Ikke overraskende er ødeleggelsene bortimot totale. På hele flaten lå det store mengder kvartsitt og skjørbrent stein.

Det ble lagt ut to kryssende ”søkesjakter” på 50 cm som ble gravd i 5 cm lag. Deretter utvidet vi sjakten i området med funn. Flaten ble dokumentert i plan og funn ble tatt inn, i tillegg ble skjørbrent stein samlet inn og veid.

Det viste seg at vi hadde truffet ganske bra med søkesjakten vår som så ut til å gå omtrent rett gjennom sentrum av boplassen. Innenfor et område på ca 20×40 cm fant vi det vi primært var på jakt etter: bevart torv og diffuse rester av et ildsted. I denne konteksten ble det også funnet mye «mikroavfall» av kvartsitt (små avslag og biter), noe som var fraværende på resten av flaten.

Av diagnostiske funn ble det funnet nok en tangespiss, så aldersmessig antar vi at lokaliteten skal dateres til tidligneolittikum, ca 3500 f.Kr. 14C prøvene vil vise om våre antakelser stemmer. Mikroavfallet sentralt på flaten utfyller på sett og vis makroavfallet vi påviste i periferien av lokaliteten. Sannsynligvis representerer avfallet ulike stadier i produksjonsprosessen av redskap hvor grovhuggingen har foregått i utkanten, og den siste finish har funnet sted sentralt/innendørs.

Vi ble informert om at vannet skulle være nedtappet i ca 14 dager (dvs 10 arbeidsdager) og vi jobbet hardt innenfor dette tidsrommet for å bli ferdig. Midt ut i andre uke merket vi imidlertid at vannet begynte å stige, og vi fikk to dager med intensiv jobbing før funnene var tilbake i «vannets vold». I skrivende stund er det 6 cm nysnø og stiv kuling ved lokaliteten, dvs ikke arbeidsvær for oss uansett. Dermed var nok en sesong i fjellet over.