Utgravingsprosjekt E39 Julsundet og Tomrefjorden

Forhistorien gjennom 37 lokaliteter

30.11.21
Maskinfører Stig Morten Faaren fra BN Entreprenør gjorde første faktiske torvløft på samme sted en uke tidligere, på steinalderboplassen Stavika 204.

12.08.2021

Nå er vi i gang med de arkeologiske utgravningene knytta til ny E39 mellom Vik i Vestnes og Julbøen i Molde, og ny fylkesveg over Kjerringsundet, mellom Otrøya og Gossen. Vi skal grave til sammen 37 arkeologiske lokaliteter/kulturminner over tre år; mest områder med spor etter steinalderbosetning, men også spor etter gårdsbosetning og gravrøyser fra bronsealder/jernalder, og spor etter jernutvinning og kull- og tjæreproduksjon fra jernalder/middelalder.

Sundsbøen og småholmene mellom Otrøya og Gossen. Lokaliteten Stavika i forgrunnen. Dronefoto Kristoffer R. Rantala, NTNU Vitenskapsmuseet.

Et av de første funna som dukket opp under torva i Stavika var en flintkjerne av en type som bekreftet mistanken vår om at bosetninga akkurat her hører hjemme i aller eldste del av steinalderen, kanskje for rundt 11 000 år sida. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Dette blir et av de mest omfattende utgravningsprosjektene NTNU Vitenskapsmuseet har stått for – omtrent på størrelse med Ormen Lange-undersøkelsene i Nyhamna på Gossen i 2003-2004.

Vi er også i gang i Hagebukta, en halv kilometer sør for Sundsbøen.

I Hagebukta ser det ut til at vi har steinalderbosetning i flere faser, ut fra de første overflatefunna. Flintflekka til venstre hører nok hjemme tidlig i eldre steinalder, mens de to små skiferspissene til høyre er fra yngre steinalder.

I går var Ordfører i Aukra kommune og varaordfører i Molde kommune ute og tok første offisielle spadestikk på Sundsbøen på Otrøya, der vi graver i høst, men vi begynte å kikke under torva her allerede for en uke sida. Under er noen foto fra oppstartsuka. Mer informasjon om hva og hvor vi graver, hva vi finner og hva vi prøver å finne ut, kommer etter hvert.

Varaordfører i Molde kommune, Odd Helge Gangstad, og ordfører i Aukra kommune, Odd Jørgen Nilsen, tok de symbolske første spadetakene på Sundsbøen i går, for anledninga i kledelige vester og hjelmer fra NTNU Vitenskapsmuseet. Foto Magne J. Krumsvik fra Midsundingen.

I neste uke starter vi opp med det eneste området med spor etter gårdsbosetning fra jernalder/middelalder på Sundsbøen. Før oppstart er det mye skog som må ryddes vekk.