Utgravingsprosjekt E18 Ørje-Riksgrensen

Hus, rensning, snittning, lera, snö, what more can I say.

20.10.14
Av Redaksjonen
Rensning i snöoväder. Med Jakob Kile-Vesik. Foto: Jone Kile-Vesik. KHM

Då tar vi ett tredje inlägg här ifrån Gjølsjøødegården. Vi har sedan sist, äntligen, blivit färdiga med rensningen av den mest intressanta ytan där vårt/våra hus är belägna. Allt som allt kom vi upp i…. drumroll…. 171 strukturer och nu kommer detta antalet förmodligen ej stiga mer under denna grävning, om det inte dyker upp några överraskningar under utgrävningen av de nu existerande strukturerna. Rensningen av ytan medgav alltså att vi fann ca 30 nya strukturer som var dolda för oss när vi fick över leran med maskin. Dessa 30 nya strukturer är nu väsentliga för att tolka själva huskonstruktionen. Detta bevisar bara återigen hur viktigt det är med rensning när undergrunden är så svår att ha med att göra.

Vi har nu även kommit ett gott stycke in i arbetet med att snitta strukturer i husområdet och det har börjat träda fram en tydligare bild av vad som egentligen har försigått här på ytan. Det kan verka som om det rör sig om ett stort hus som har stått på platsen då vi kan följa stolprader genom hela ytan och det kan verka som om vi har delar av en väggrøft som löper längs husets östra sida. Vi ser inte grøften längs hela väggen men den är väldigt grund och dyker bara upp fläckvis. Vi antar att dessa delar hör samman till samma grøft på grund av dess snarlika karaktär och då vi även gjort snarlika fynd av keramik i flertalet av dessa separata strukturer. Inom grøften har vi också sett spår av stolphål. Om dessa stolphål är en del av väggkonstruktionen eller om de är en del av en äldre konstruktion är för tillfället något osäkert. Om huset varit så stort som vi nu antar på grund av stolprader och väggrøften så har det varit ca 25 m långt och 7 m brett. Vidare har vi en möjlig lokalisering av i alla fall en dörr in i huset. Denna placering passar också bra då det direkt här innanför ligger en trolig eldstad. Ett fenomen som ej tillhör ovanligheten då man gärna vill ha en värmebarriär precis innanför dörren för att ej släppa in kylan under de kalla vinterkvällarna.

Det är dock svårt att se ett logiskt bruk av alla dessa strukturer och stolpar inom detta större husområde. Det finnns därmed en chans att det på platsen stått sekundära hus före eller efter det stora huset kom till platsen.

Detta inläggs summering av fynd blir relativt lik de föregående veckorna. Keramiken fortsätter att spruta upp i husområdet. Från en av strukturerna vi grävde lyckades vi fylla en hel fyndpåse med diverse skärvor, bland annat kantskärvor. Vidare har det även kommit lite bränt ben och en del bränd lera som verkar ha varit formad kring något så den har troligen varit del av ett anlägg av något slag.

Vidare så tar jobbet här sin tid på grund av väder och vind. Ett evigt regnande och till och med snö sätter sina spår i den leriga undergrunden, att försöka rensa leriga ytor när snön öser ner hamnar högt upp på det mest komiska/tragiska jag gjort i mitt arkeologiska liv. Vi har även fått gräva en del nya dräneringar då vatten samlas på platser vi ej förutsåg när vi hade maskin inne. Men vi är fortsatt vid gott mod och än så länge känner vi ej av den tidspress som gärna kommer smygande vid slutet av grävningar. Vi har god tro på att vi kommer lyckas lösa i alla fall en del till av de många frågor vi har ställt oss angående det husområdet vi här undersöker.

Sist men inte minst så har vi sedan sist haft besök av Studentföreningen från Universitetet i Oslo. 18 glada personer som rann ut ur bussen och ut på fält. Detta var ett mycket trevligt besök där vi fick en chans att visa upp vårt fält för ett nytt gäng arkeologer. De hade också med sig kopiösa mängder godis, något som alltid uppskattas. Om någon av er som var här läser detta: Tack för besöket, på återseende ute i fält.

Väl mött


Kommentarer


Eilif Mosbæk
24.10.2014

Hei! Interessant med denne utgravningen! Følger med og håper «Syndefloden» snart tar slutt. Kunne selv tenke meg at dere mottar ressurser til fortsatte undersøkelser i strandkanten langs vassdraget – og kanskje også i selve sjøssystemet. Følger spent med videre. Lykke til!
Eilif