Utgravingsprosjekt E18 Ørje-Riksgrensen

Grävningen går mot sitt slut på Gjølsjøødegården.

31.10.14
Av Redaksjonen
Huset utmärkt i plan. Foto: Jakob Kile-Vesik. KHM

Då kommer här en sista uppdatering från fält på Gjølsjøødegården i Ørje. Vi har nu kämpat oss igenom dåligt väder och dåliga förhållanden och kommit ut på andra sidan med en ganska detaljerad förståelse för vad som här har skett och analysresultat kommer i framtiden att fylla i fler av de tomrum vi ännu har. Vi inser nu att det är dags att ge upp då frosten ligger över fältet på morgonen.

Fem strukturer till har framkommit sedan sist men de har på intet sätt ändrat våran förståelse för den gård vi här undersökt. Vi har ett stort och säkert hus men så pass många stolphål ligger kvar i området att det måste stått något mer på ytan. En intensiv studie av kartor visar med lite god tro fram en del stolprader och liknande som kan stamma från två-skeppiga långhus, alternativt fyra-stolpars-hus men dessa får bevisas eller avvisas när analyser kommer in som kan hjälpa oss att sätta stolphål i kontext.

Det säkra huset vi har på ytan hamnade till sist på en storlek av ca 26×8 meter. Det består av sju par med takbärande stolpar och utöver det så ligger det en eldstad centralt innanför ytterligare två stolpar som utgör ett ingångsparti. Utanför den östra väggen ligger också åtta strukturer som kan knytas samman till en längre veggrøft. Utöver detta ligger det en stor mängd andra stolphål inom husområdet. Dessa kan förmodligen utgöra delar av inre väggar och konstruktioner. Arbetet med att reda ut detta har dock bara börjat och även här kan vidare analyser hjälpa oss lite. En kartbild bifogas här över de strukturer som säkert anses höra till vårt stora hus. Veggrøften har även bundits samman för att bättre åskådlig göra den.

Vi har även gjort försök att ta bilder på huset ute i fält med lite halvlyckat resultat. Väder och vind har inte helt varit med oss. Men vi fick i alla fall lite bilder till sist som ni även det kan njuta av bland de bifogade bilderna.

Utöver detta hus och kopiösa mängder stolphål så har vi här undersökt en rad med kokgropar och flera kulturlag. Det råder en ganska stor möjlighet att i alla fall tre av de lag, vi har påträffat, en gång i tiden kunde knytas samman till ett större sammanhängande lag. De ligger så pass nära varandra att det känns lite ologiskt att anlägga tre separata åkrar där, om vi leker med tanken att det är dyrkningslag vi undersökt, något som kan verka troligt. Vi har också grävt flera stukturer mellan lagen som har visat sig vara delar av laget som legat bevarat i en nedsänkning i undergrunden. Som tidigare nämnt så har området relativt tunt lager med matjord och det har odlats kraftigt i modern tid så lagen kan ha blivit så pass påverkade av åkerbruk att det bara är fläckar av ett större lager som vi i dag återfinner. Detta blir ännu mer troligt då det blivit uppenbart att det är i försänkningar, fickor, i undergrunden som vi har uppmärksammat de stora lagen. Här har massorna legat skyddade ifrån plogen.

Det rör sig här alltså om en fin liten bondgård som har undersökts. Den hade tillgång till både odlad mat, bete till djur och troligen också fiske då vattendragen inte ligger långt bort om man fortsätter norr ut från gården. En älv rinner till och med bara 50 meter väster om gården. Man har alltså här allt man behöver för det dagliga livet i tiden det begav sig.

Gällande fynd så har det sedan sist framkommit ytterligare en fyndpost med keramik. Detta fältet har allt som allt varit väldigt givmilt med sin keramik som vid tillfällen bara har hoppat ut ur marken. Det ska bli spännande att se över även keramiken lite mer intensivt när efterarbetet drar igång för att se om den kan passas samman till några större delar. Vi har i alla fall flera kantskärvor så vi kan räkna ut lite om storlek och liknande på kärlen de en gång tillhört. Vidare har det också kommit ett bryne ur en av våra strukturer. Det är relativt fint men verkar vara avbrutet på toppen.

Onsdagen den 29. oktober hade vi också besök av en journalist från Smaalenene avis med en artikel i tidningen på fredagen den 31. Det var en trevligt besök och ett bra samtal om arkeologi.

Nu återstår bara lite enklare ting innan vi lämnar platsen. De sista kvarvarande strukturerna som ligger långt bort ifrån husområdet ska få en spade i sig bara för att se om de kan avskrivas på en gång eller skrivas upp som en trolig stolpe, eller vad det nu rör sig om. Sedan är det dags att tvätta av all lera från våra verktyg, packa bilen och fara hem. Detta har varit ett ganska tungt fält på grund av undergrund och väderlek men vi har hållit oss gående då det faktiskt har framkommit mycket fint mitt i all denna kaos.

Nu, nästan sju veckor senare, återstår bara att tacka för oss. Tack till er som har läst våra inlägg. Väl mött nästa fältsäsong.