Avslutning i felt

23.06.16
Slik ser man Helleland fra fjelltoppen «Tårnet». Kirken ligger nesten på en halvøy i elveleiet. Helt til venstre ser man dagens prestegård og i sentrum, på begge sider av E 39 ligger de arkeologiske utgravningsfeltene. Sannsynligvis er de undersøkte områdene, hvor det kommer bussholdeplass og sykkelsti, bare utkanten av et gammel bosetningsområde, som antageligvis lå på det store jorde ved kirken.

Etter 2 måneder i felt er undersøkelsene ved Helleland nå så godt som avsluttet. Vi har dokumentert en rekke spor etter de menneskene som bodde og opphold seg på denne plassen i gamle dager. Vi må avventer prøveanalysene før vi kan være sikker på fra hvilken periode de forskjellige strukturene stammer. Vi har også satt inn gravemaskinen en gang til og anlagt en dyp sjakt gjennom sedimentene i den fuktige undergrunnen. I den anledningen rykket spesialistene for naturvitenskapelige analyser ut fra Arkeologisk museum, for å undersøke jordmassen i sjaktveggen etter spor av vegetasjon og landskapsbruken i forhistorien. Vi håper på spennende resultater fra laboratorieanalysene!

Oversiktsbilde som viser hvor utgravingen ligger i landskapet.

Christin har anlagt en profil i sjaktveggen som kan gi oss opplysninger om landskapet på Helleland gjennom historien. Både de lyse elvesedimentene og de mørke organiske avlagringer kan skjule spennende informasjoner.

Allerede nå kan vi fastslå at denne plassen har vært godt brukt for over 1000 år siden. Vi fant spor etter forskjellige bygninger fra jernalderen (c. 500 før Kristi fødsel – c. 1000 etter Kristi fødsel), samt de tidligere omtalte anlegg. Avslutningsvis gikk vi en tur opp til toppen av bygdeborgen «Tårnet» som troner over Helleland. Fra dette perspektivet blir det tydelig hvor god beliggenheten er, og man få også en anelse om at det ligger flere arkeologiske spor i undergrunnen av jordene rundt kirken.

Og der ligger de godt bevart som i et arkiv, slik at også framtidige forskergenerasjoner kan finne ut mer om vår felles fortid.