Utgravingsprosjekt Bokn

Mektige dyrkningslag

23.05.16
Arkeolog Anna Hellgren ved dyrkningslagene.

Området vi skal grave ut ligger på den sørøstre delen av Austre Bokn. Øya ligger sentralt i Boknafjordsbassenget og har via sjøveien god kontakt med fjordsystemene nord for Stavangerhalvøya. Da sjøveien var hovedferdselsåren har området ligget sentralt til, og menneskene som har bodd her har trolig benyttet den naturlige havnen i Lauplandsvågen. Topografien i området er preget av utmark, med untak av enkelte jordflekker som lar seg dyrke. Det er på et slikt område med solvendt god dyrkningsmark mellom myr og bergknauser at lokaliteten ligger.

Vi har brukt gravemaskin til å ta av torv på bronsealder/jernalderlokaliteten på Bokn, og første del av dette arbeidet er  nå avsluttet. Dermed kan vi gå i gang med å systematisere funnene som er kommet for dagen. Det mest iøyenfallende er de tykke dyrkningslagene som finnes her. Disse måler opp til 2 meter der åkerreinen er på det tykkeste. I de kommende ukene skal botanikere og arkeologer kartlegge og ta ut prøvemateriale for å kartlegge tidlig jordbruksaktivitet på Bokn. Fylkeskommunen har datert noen av lagene i profilen, og det viser seg at det kan han vært aktivitet i både eldre bronsealder og i vikingtid.

Spørsmålet nå er å finne ut om det har vært kontinuerlig jordbruk på stedet fra det eldste dateringen til den yngste, eller om det har vært opphold i jordbruksaktiviteten på enkelte tidspunkt.

 


Kommentarer


Kai Abrahamsen
27.05.2016

En flott og spennende lokalitet dere holder på med der ute på Bokn. Tusen takk for at vi fikk komme og hilse på 🙂 Utrolig hyggelig, og ikke minst lærerikt!