Utgravingsprosjekt Bokn

Atter en steinalderboplass…..

24.04.18

Da er vi i gang med tredje og siste sesong av steinalderutgravingene på Bokn. I 2016 grov vi på Vågshaug, mens vi i fjor grov på Laupland. Disse utgravningene kan dere lese mer om her på Norark.

I år fortsetter vi ca. 100 meter nord for der vi slapp i 2016, på Vågshaug. Samtlige av boplassene vi har undersøkt på Vågshaug (inkludert årets) og Laupland ligger i dag ca. 10-12 meter over havet. Med tanke på at havnivået var ca. 10 meter høyere mot slutten av eldre steinalder (ca. 6-7000 år siden), da boplassene var i bruk, har de ligget kloss i sjøkanten (se illustrasjon). Boplassene har ligget beskyttet til i en lun vik, og med god og rask tilgang til ressurser i havet.

Steinalderboplassene markert med rødt i forhold til dagens havnivå.

Steinalderboplassene markert med rødt i forhold til steinalderens havnivå.

Vi er nå nettopp ferdige med å fjerne den overliggende torven og eksponert boplassen på Vågshaug (bilde øverst). Det ble en heller krevende prosess, for det er mye vann i området. Like ovenfor boplassen ligger det en myr og vannet rennet kontinuerlig over området vi graver. Gode dreneringsgrøfter vil forhåpentligvis samle vannet og gjøre jobben lettere for oss.

Dreneringsgrøften går gjennom feltet og samler mye av vannet. Foto: Oliver Sørskog.

Noe vi umiddelbart la merke til under avdekkingen var at det dukket opp mange borspisser av flint. Dette er redskaper som ble brukt til å bearbeide skinn, treverk osv. Nå er ikke bor en uvanlig redskapskategori, men da vi selv under avdekkingen, altså før vi i det hele tatt hadde begynt fingravingen, fant så mange av dem er det heller noe uvanlig. Det kan være en indikasjon på at det har forgått en eller annen form for spesialisering på boplassen.

Borspiss fra årets utgraving. Foto: Oliver Sørskog.

Fingravingen er nå så vidt i gang, og vi kommer tilbake med (forhåpentligvis) mye spennende stoff i løpet av våren og sommeren. Og som alltid, vi krysser fingerene for været!

Deltakere: Daniel Hare, Nico Anttiroiko, Solveig Sølna Rødsdalen (feltleder) og Oliver Sørskog (prosjektleder).