Utgravingsprosjekt Bergsøya, Litlvika

Litlvikas lune vik

08.05.17
Av Redaksjonen
Helene Blyverket og Astrid Lorentzen avdekker Lok. 2 med maskin i finværet.

Vi er nå ferdige med den andre av åtte ukers utgraving i Litlvika på Bergsøya i Møre og Romsdal. Det har vært flotte dager med sol og godt vær, og vi har fått kjenne på Litlvikas lune og rolige klima. Klimaet er nok en viktig faktor for å forklare hvorfor det har bodd folk akkurat her i flere tusen år. Fylkeskommunens registreringer og høyde over havet viser til bosetning fra seinmesolitikum/tidligneolitikum (ca. 6500-3300 f.Kr.), og et dyrkningslag er datert til vikingtid (ca. 800 e.Kr.).

Lokalitetene

Det er 3 lokaliteter vi skal undersøke i Litlvika: en steinalderlokalitet (Lok. 1, Askeladden ID 35620), en steinalder/jernalder lokalitet (Lok. 2, ID 214024) og en jernalderlokalitet (Lok. 4, ID 214023).

Lokalitetene i Litlvika

Lok. 1 ligger i sør, Lok. 2 rett nord for Lok. 1 og Lok. 4 ligger i nordøst ned mot vannet. Røde punkter viser til positive prøvestikk fra fylkets registrering.

Lok. 1 ble avdekket med gravemaskin i løpet av den første uken i felt. Da fjernet vi matjorden og kom ned på funnførende lag tidligere registrert av fylkets arkeologer. Det åpenbarte seg et slakt hellende terreng med en noe flatere platå i nedre del av feltet, med en variasjon av fin sand og grus i grunnen. Noe flint dukket opp under avdekkingen, samt litt moderne glass og jern fra det moderne dyrkninslaget som lå på toppen. Det flate platået som i dag ligger på ca. 20-25 m.o.h. kan ha vært en perfekt boplassflate i overgangen seinmesolitikum/tidligneolitikum, da dette ville vært et strandområde tett nært vannet i en lun vik på den tiden.

Avdekking av Lok. 1

Eystein Østmoe og Astrid Lorentzen renser Lok. 1 med krafse etter at gravemaskinen har fjernet matjorda. Litlvikas flotte landskap og miljø kan anes i bakgrunnen.

På Lok. 2 begynte vi med å grave en sjakt tvers igjennom feltet for å få en ide om hvordan dyrkningslaget fra vikingtiden forholdt seg på lokaliteten, og om vi kunne skimte strukturer i forbindelse med laget. Dette gav oss en god indikator på hva vi kunne forvente av dybde på ulike lag før vi traff på undergrunnen. Nå fjerner vi matjorden på resten av feltet mens vi holder øynene åpne for spor fra både steinalder og jernalder.

Lok. 4 vil bli gjenstand for overvåkning senere i prosessen, hvor vi da vil holde et øye med maskingraving på feltet. Området skiller seg ut ved at det kun er registrert dyrkningslag, og at vi dermed ikke forventer å finne så mye. Her vil vi dokumentere evt. funn som kan dukke opp fortløpende.

Tidens gang

Det er tydelig at Litlvika har vært en yndet boplass i tusenvis av år, og det er synlig at også mer moderne gårdsbruk har satt sitt preg på området. De registrerte lokalitetene her blir undersøkt på bakgrunn av den dyrka marka skal dreneres (på et slikt mindre privat tiltak er det staten som står for utgiftene ved en utgraving), og da er det litt moro at vi også har funnet spor etter tidligere drenering i akkurat de samme områdene. Steinsatte dreneringsgrøfter dukker opp på kryss og tvers i feltet og er delvis fungerende den dag i dag.

Vi gleder oss til fortsettelsen i Litlvika, og håper på en flott sesong ?