Samiske trommer

06.02.17
Av , NTNU Vitenskapsmuseet