Norges eldste landsby?

03.05.16
Av , Arkeologisk museum, UiS

Flyfoto av Tjora ved undersøkelsenes slutt i 2009. Gravfeltet er her helt fjernet. Vi kan se rester etter stolpene i langhusene i forgrunnen. Foto: E. Torp «Birdy».

Kommentarer


Ottar Kjørmo
15.05.2016

Hei på dere.  

I starten av artikkelen henviser dere til "Tanangerhalvøen i Sola Kommune". Til orientering det er ikke noe sted i Sola Kommune som heter Tanangerhaløen. Vennligst korriger dette eller vis til stedet dere har hentet denne informasjonen.

Ragnhild Nordahl Næss
19.05.2016

Heisann. I arkeologisk sammenheng blir den ofte omtalt som en halvøy, derfor bruker vi dette også i denne artikkelen. 

Mvh
Hilde Fyllingen

Kenneth Lie
05.06.2016

Eksempelvis er også Riska og omtalt som "Riskahalvøya" i arkeologisk sammenheng.     

Atle Skarsten
05.03.2021

Med referanse til Kjørmo og Næss’ kommentarer, så er det korrekte navnet på denne halvøya Fjøreneset. Enkelt og greit. Tanangerhalvøya er et navn som har dukket opp de siste tiårene.
Forøvrig en meget kjekk og informativ artikkel!