Et spennende gjensyn i Altafjorden

26.10.18
Av , Universitetsmuseet i Tromsø, UiT

Figur 2. Her dokumenterer jeg og arkeolog Ragnhild Myrstad et ildsted med tykke lag av rødoker på Årøya i 1995. Foto: Honna Havas.