7000 år med øltradisjoner

17.12.14
Av , NTNU Vitenskapsmuseet

Dekorert bolle av tre funnet på Høstad, Byneset i Trondheim. Datert til ca. 800 f.Kr. Kan ha blitt brukt i ritualer med alkoholholdig drikke. Foto: Per E. Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet-