Arkeologiske undersøkelser – blogg


En godt bevart hemmelighet ved Karmsundet

En godt bevart hemmelighet ved Karmsundet

For tiden pågår det undersøkelser av en lokalitet med aktivitetsspor fra flere perioder. Lokaliteten ligger på en av…

Les mer
2.september. 2014      Ragnhild Nordahl Næss      Ingen kommentarer

Funn av langhus på Gjemble lille, Levanger

Funn av langhus på Gjemble lille, Levanger

Den arkeologiske undersøkelsen på Gjemble, Levanger har nå pågått i fire uker. Som nevnt i et tidligere blogginnlegg,…

Les mer
1.september. 2014      Aina Heen Pettersen      Ingen kommentarer

Gjemble Lille


Den mesolittiske grava på Brunstad – en statusrapport

Den mesolittiske grava på Brunstad – en statusrapport

(Tekst: Gaute Reitan og Almut Schülke) Det kan forekomme titusenvis enkeltfunn av flint og stein på en steinalderboplass….

Les mer
29.august. 2014      Gaute Reitan      Ingen kommentarer

Brunstad


Tesse rundt på to sesonger

Tesse rundt på to sesonger

Tekst: Hildegunn Maria Haanes Ruset I juli ble det toårige samarbeidsprosjektet mellom OFK, KHM og NMM langs Tesse…

Les mer
27.august. 2014      Birgitte Bjørkli      Ingen kommentarer

Tesse


Jegergraven på Mørstadstølen

Jegergraven på Mørstadstølen

Tekst: Jostein Bergstøl og Hildegunn Maria Haanes Ruset På et nes langs nordsiden av Vinstre ligger det en…

Les mer
26.august. 2014      Birgitte Bjørkli      Ingen kommentarer

Vinstravassdraget


Vertikal utgravning av jernvinneanlegg på Holm i Rauma kommune

Vertikal utgravning av jernvinneanlegg på Holm i Rauma kommune

I to uker i august skal to arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet undersøke restene av en jernvinneovn på Holm…

Les mer
24.august. 2014      Dag-Øyvind Engtrø      1 kommentar

Holm


Et forsøk på å fylle et «tomrom» i Bambles historie

Et forsøk på å fylle et «tomrom» i Bambles historie

I utmarken til Bamble prestegård på grensen mot Hydal har E18 Rugtvedt-Dørdal denne sommeren foretatt undersøkelser av to…

Les mer
23.august. 2014      Christian Løchsen Rødsrud      Ingen kommentarer

E18 Rugtvedt-Dørdal


Graven på Tønsnes

Graven på Tønsnes

Av Mikael Cerbing (Ursækta svorsken) Den kanske størsta øveraskningen som (æn så længe) skett under utgrævningarna på Tønsnes…

Les mer
19.august. 2014      Ragnhild Nergaard      1 kommentar

Tromsø


Ville fjell, bogastøer og steinredskap – Fetegga i Norddal kommune

Ville fjell, bogastøer og steinredskap – Fetegga i Norddal kommune

Alpine jegere i Tafjordfjella Toppen av Storfjellet, 1821 moh., består av et skrint, noe flatere platå der det…

Les mer
19.august. 2014      Morten Ramstad      2 kommentarer

Fetegga


Skjevigas skjulte steinalderskatter graves frem i lyset

Skjevigas skjulte steinalderskatter graves frem i lyset

Det er midten av august, og vi er halvveis i undersøkelsen av steinalderboplasser og bosetningsspor i Skjeviga, Grimstad….

Les mer
18.august. 2014      Anja Mansrud      Ingen kommentarer

Skjevika syd

Side 1 av 2512345...1020...Siste »