Arkeologiske undersøkelser – blogg


En bosetning fra førromersk jernalder i Gauldalen

En bosetning fra førromersk jernalder i Gauldalen

NTNU Vitenskapsmuseets flateavdekking på Gravråksmoen i Melhus ble avsluttet i midten av november 2015. Etter nesten 3 måneder…

Les mer
29.januar. 2016      Hanne Bryn      Ingen kommentarer

Gravråksmoen, Hofstad leir


Jordbruket på Sjernarøyene i Ryfylke går helt tilbake til eldre bronsealder

Jordbruket på Sjernarøyene i Ryfylke går helt tilbake til eldre bronsealder

Undersøkelsen av gamle åkerlag på gården Eik på Kyrkjøy i Ryfylke viser at selv små utgravninger kan gi…

Les mer
22.desember. 2015      Tove Eivindsen      Ingen kommentarer

Eik, Kyrkjøy


Depotfunn av smedutstyr

Depotfunn av smedutstyr

En litt frossen morgen i oktober ankom Kulturhistorisk museums sine arkeologer Heradsbygd i Elverum, Hedmark. Vi visste ikke…

Les mer
17.desember. 2015      Julian R.P. Martinsen      7 kommentarer

Storhov


Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden

Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden

Av: Axel Mjærum og Carine Eymundsson, Kulturhistorisk museum, UiO Pionerene kom fra sør for over 11 000 år siden….

Les mer
11.desember. 2015      Axel Mjærum      Ingen kommentarer

Elgsrud


Gravrøys og grav/øksedepot fra traktbegerkulturen (ca. 3800-3300 f. Kr) ved Norsjø i Telemark

Gravrøys og grav/øksedepot fra traktbegerkulturen (ca. 3800-3300 f. Kr) ved Norsjø i Telemark

Høsten 2015 foretok KHM tidenes første arkeologiske utgravninger i Sauherad og Nome kommuner i Telemark. Undersøkelsen konsentrerte seg…

Les mer
4.desember. 2015      Anja Mansrud      Ingen kommentarer

Rv36 Slåttekås - Årnes


Kokegroper i rikt kulturlandskap

Kokegroper i rikt kulturlandskap

I fire høstuker med stort sett strålende vær har Kulturhistorisk museum utført arkeologiske utgravninger på Ringvold, sørøst for…

Les mer
24.november. 2015      Camilla Cecilie Wenn      Ingen kommentarer

Hønenkrysset


Gammel og ny teknologi – Mosetertoppen over tid

Gammel og ny teknologi – Mosetertoppen over tid

Utgravningene på Mosetertoppen ble avsluttet 27. august, etter 13 uker i felt. Tre jernvinnelokaliteter med til sammen fem…

Les mer
13.november. 2015      Camilla Cecilie Wenn      Ingen kommentarer

Mosetertoppen og Haugan (Hafjell)


Pionerbosetningen i Rauma

Pionerbosetningen i Rauma

 Tekst av Svein Vatsvåg Nielsen  NTNU Vitenskapsmuseet har nylig undersøkt en steinalderboplass på Haugnebba i Rauma, Møre og…

Les mer
11.november. 2015      Raymond Sauvage      Ingen kommentarer

Haugnebba


De unike helleristningene på Bardal

De unike helleristningene på Bardal

På gården Bardal i Sør-Beitstad er det funnet fem felt med bergkunst fra stein- og bronsealder. Å finne…

Les mer
9.november. 2015      Tove Eivindsen      2 kommentarer

Bardal


Avslutning av årets utgravningssesong på Ørland Kampflybase

Avslutning av årets utgravningssesong på Ørland Kampflybase

Av Ingrid Ystgaard, Magnar Mojaren Gran, Ulf Fransson, Marte Mokkelbost, Staale Normann og Aina Heen-Pettersen Feltarbeidet på Ørlandet…

Les mer
28.oktober. 2015      Aina Heen Pettersen      Ingen kommentarer

Ørland kampflybase

Side 1 av 3712345...102030...Siste »